GD-PI center  
Center CodeCenters
35Online
1Ahmedabad
2Bangalore
3Bhopal
4Bhubaneshwar
5Chandigarh
6Chennai
7Dehradun
8Delhi
9Goa
10Guwahati
11Gwalior
12Hyderabad
13Indore
14Jabalpur
15Jaipur
16Jammu
17Kochi
18Kolkata
19Kota
20Lucknow
21Mumbai
22Nagpur
23Patna
24Pune
25Raipur
26Ranchi
27Varanasi
28Vijayawada